Preuzimanje počinje

Kako se instalira

01
Aktivirajte opciju Nepoznati izvori

Idite u Podešavanja, izaberite Bezbednost i aktivirajte opciju Nepoznati izvori

02
Instalirajte aplikaciju

Ako ne možete da pronađete datoteku, kliknite ovde

Garantovano dobra aplikacija

Ova aplikacija je prošla bezbednosni test za viruse, zlonamerne programe i druge zlonamerne napade i ne sadrži nikakve pretnje.

Kliknite ovdeako ne možete da pronađete aplikaciju u fascikli sa preuzimanjima.