Najpopularnije aplikacije u prodavnici superuser4k za Android